2. Gebruiksvoorwaarden en auteursrecht


2.1. Niet-commercieel gebruik

Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel gebruik. Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties. Neem bij twijfel contact op met het Gemeentearchief: gemeentearchief@barneveld.nl of info@ede.nl


2.2. Commercieel gebruik

Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n).

Onder commercieel gebruik wordt verstaan: gebruik voor producten die voor de verkoop bestemd zijn, zoals boeken, ansichtkaarten, cd-roms, t-shirts en dergelijke, gebruik in reclamefilms en in (interne) publicaties van commerciële bedrijven en andere ‘for profit’ organisaties. Neem bij twijfel contact op met het Gemeentearchief: gemeentearchief@barneveld.nl of info@ede.nl


2.3. Bronvermelding

Als bron moet worden vermeld: de naam van de maker (indien bekend) en de herkomst:
Gemeentearchief Ede of Gemeentearchief Barneveld


2.4. Bestellen

Meer informatie over bestellen.


2.5. Vrijwaring

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van het auteursrecht en/of de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Gemeentearchief Barneveld en Gemeentearchief Ede tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.


2.6. Auteursrecht

Zie de website www.auteursrecht.nl voor een uitleg over wat auteursrecht is en welke vormen van gebruik vrij zijn toegestaan.

Bij sommige foto’s ziet u een vermelding van een CC-licentie. Dit is een Creative Commons licentie. Voor meer informatie over de Creative Commons licentie en welk gebruik is toegestaan bij welke licentie, kijkt u op https://creativecommons.org/licenses/?lang=nl


2.7. U ziet wel een beschrijving, maar geen foto?

Ziet u in de fotocollectie wel een beschrijving, maar geen afbeelding? In dat geval is de afbeelding wel te zien op de studiezaal van het Gemeentearchief Barneveld of de studiezaal van het Gemeentearchief Ede of bij Cultura Erfgoed in Ede. Wilt u deze afbeelding bestellen, dan moet u contact opnemen met de auteursrechthouder.