Ir M.M. van Hoffen

Ir M.M. van Hoffen

 
Locatie:Bennekom, Edeseweg 79
Periode:1911-1955

Marchienus Marius van Hoffen is geboren op 23 juli 1911 in Utrecht en overleden op 26 augustus 1955 in Ede. Hij was landbouwkundig ingenieur van beroep. Als verenigingsman verrichtte hij veel activiteiten: 

  • oprichter en voorzitter van de Stichting Oud Bennekom 
  • lid van de Vereniging Gelre 
  • secretaris van de Stichting "Natuurschoon Bennekom" 
  • lid van de Studiekring voor de Veluwe (opgericht in 1947) 
  • correspondent van de Gelderse Monumentencommissie (opvolger van W.A.J. Oosting) 
  • lid van het Comité voor de restauratie van de Doesburgermolen 
  • secretaris van de Gelderse Archeologische Stichting (sinds 1954) 
  • bestuurslid van de Stichting "Het Geldersch Landschap" 

In 1948 werd door het bestuur van de Stichting Oud Bennekom besloten een werkcommissie voor de toponymie (plaatsnaamkunde) in te stellen onder voorzitterschap van jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn. Op 24 juni 1955 - twee maanden voor Van Hoffens overlijden - was er een lezing van Oud-Bennekom gewijd aan de Gelderse Vallei. Van Hoffen sprak toen in Wageningen over "De mens in de Gelderse Vallei", daarmee het onderwerp van zijn proefschrift behandelend. Helaas heeft hij zijn dissertatie niet kunnen voltooien. 

De heer Van Hoffen was een zeer sympathiek persoon. Op politiek gebied had hij een conservatieve denkwijze, die hij graag naar anderen ventileerde. Dit conservatisme sprak onder andere uit zijn pogingen de Geldersche Volksalmanak te doen herleven. Deze volksalmanakken waren een typisch 19e eeuws verschijnsel. Bij zijn overlijden werd gezegd dat hij geen goed bestuurder was. Hij pleitte voor de herziening van straatnamen, het behoud van Edese molens en de aanleg van een fietspad aan de oostzijde van de Edeseweg. Soms waren er kleine strubbelingen, maar die kwamen voort uit zijn grote liefde voor het dorp Bennekom. 

Aan ir. Marchienus Marius van Hoffen werd een boek opgedragen: "Een Veluws dorp: een herinneringswerk voor ir. M.M. van Hoffen". In Bennekom is een laan naar hem genoemd.

Getoonde foto
GA13780

 
Rubriek:Familie en personen
Trefwoorden:Verenigingen
 
Gebruikte bronnen
1001 Documentatieverzameling Gemeentearchief Ede, map 14.8https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31482681
Een Veluws dorp : een herinneringswerk voor Ir. M.M. van Hoffen.https://hdl.handle.net/21.12142/GEB25161859
 
Gerelateerde verhalen
Bennekom, een historische schets
Doesburgermolen

Geschreven door Evert Somer op 2005


Locatie op kaart