Chico y Chica

Chico y Chica

 
Locatie:Ede, Raadhuisplein
Periode:2009

Periode: 2009 tot heden

Een rennend jongetje en een zwaaiend meisje, samen met een duif en een hartje, fleuren het centrum van Ede op. De bijna vier meter hoge beelden zijn in brons gegoten en vervolgens bespoten in meerdere frisse, vrolijke kleuren.

De beelden staan in het gras op het vernieuwde Raadhuisplein, langs de Raadhuisstraat voor het gemeentehuis. Op 30 januari 2009 is het kunstwerk, in aanwezigheid van nagenoeg het voltallige college van burgemeester en wethouders, onthuld.

Ripollés
De beeldengroep heet ‘Chico y Chica’, dat klinkt Spaans en dat is het ook. Het kunstwerk is gemaakt door de Spaanse kunstenaar Juan Ripollés. Ripollés (1932) woont in Mas des Flors, een dorpje bij Valencia. Hij maakt veel kunstwerken over kinderen, wat voortkomt uit een moeilijke jeugd. Ripollés was de helft van een tweeling, maar zijn moeder overleed in het kraambed, terwijl hij met die ‘andere helft’ niet kon opgroeien. De kunstenaar is een gevoelsmens die het leven probeert te zien vanuit het voorstellingsvermogen van een kind. Gelijktijdig met de onthulling exposeerde Ripollés met een serie (kleinere) beelden in dezelfde stijl in de hal van het gemeentehuis.

Fonds
De stichting ‘Het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds heeft deze beeldengroep aangekocht en geschonken aan de gemeente Ede. De stichting heeft als doel, de belangen van de burgers van Ede te bevorderen door het ondersteunen en/of organiseren van culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in het dorp Ede. Het vermogen van de stichting moet in stand worden gehouden, alleen het rendement (rente) mag worden aangewend voor het bovenstaande doel. Het bestuur van de stichting heeft, onder leiding van voorzitter P. Bolwerk, een vijfjarenplan ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte in Ede te vervolmaken en verder te ontwikkelen. In samenspraak met de commissie beeldende kunst van de gemeente geeft het fonds elk jaar een andere kunstenaar opdracht tot het maken van een kunstwerk, met als thema ‘de jeugd’.

Mevrouw Ameshoff
Mevrouw Anna Cornelia Albertina Ameshoff is afkomstig uit Rotterdam. Met haar tweede man Jacob Harmsen van der Vliet woonde zij vanaf 1962 in Ede. Haar man overleed in 1990 en mevrouw Ameshoff overleed, op 80-jarige leeftijd, in 1993. Jacob Harmsen van der Vliet was als ambtenaar bij de PTT om gezondheidsredenen vroegtijdig afgekeurd. Hij runde in Ede een bemiddelingskantoor voor de verkoop van huizen tot 1973. Het vermogen van de heer en mevrouw Harmsen van der Vliet-Ameshoff is voor het grootste deel ontstaan uit de familie van mevrouw Ameshoff. Het fonds was in haar testament aangewezen als enige erfgename. De echtgenoten waren erg gelukkig in Ede en wilden via het nalaten van hun vermogen de Edese bevolking blij en gelukkig maken.

De beeldengroep ‘Chico y Chica’ is de eerste aankoop van het fonds en valt overduidelijk binnen het thema ‘de jeugd’. Mevrouw Ameshoff zou hiermee ongetwijfeld hebben ingestemd.

Getoonde foto
GA40342

 
Rubriek:Cultuur, sport, recreatie en evenementen
Trefwoorden:Kunst
 
Gebruikte bronnen
222 Echtpaar Harmsen van der Vliet-Ameshoff, ca. 1877-1993https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31483988
1001 Documentatieverzameling Gemeentearchief Ede, map 9.9https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31482681

Geschreven door Henk M. Klaassen op 2011


Locatie op kaart