Detail

Identificatienummer: GAE3324
Auteur(s): Oort, F. van; Standaard, P.; Griffioen, P.; Vreugenhil, W.; Lub, J.
Titel: 125 jaar bosbezit gemeente Ede
Uitgever(s): Gemeente Ede
Jaar van Uitgave: 2015
Trefwoord(en): Bosbeheer; Bossen; Ede; Natuurgebieden en parken; Veluwe
Collectie(s): Bibliotheek Gemeentearchief Ede
ISBN/ISSN: 978-90-7963-24-2
Vindplaats: Studiezaal gemeente Ede: 6.2 : Natuurbeheer en milieu
Samenvatting: De gemeente heeft 2400 ha bos- en natuurgebied in eigendom. Tussen 1889 en 1950 zijn er veel bospercelen verworven. Het bosbezit is een erfenis die we koesteren. Door de jaren heen heeft dat bosbezit verschillende functies gehad. Oorspronkelijk waren de bossen bedoeld voor de houtproductie. In de crisisjaren werden ze gebruikt als werkverschaffingsobject. In de oorlogsjaren ging er nogal wat hout de kachel in. Het heeft toen tientallen jaren geduurd voor dat het belang van de bossen voornatuur en landschap onderkend werd. De bossen die de gemeente in eigendom heeft zijn vrij toegankelijk en leveren daarmee een belangrijke bijdrgae aan recreatie en toerisme.

Bestellen?
Wilt u de bovenstaande publicatie bestellen? Ga dan naar deze pagina voor meer informatie.