Alberts, Henny

Alberts, Henny

 
Locatie:Ede, Bennekom
Periode:1925-2005

Henny Alberts is vanaf 4 september 1962 lid van de Edese gemeenteraad en vanaf 10 januari 1968 wethouder. In de periode juni 1966 tot juni 1974 is hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland.

Uitbreiding van Ede
Mede dankzij de grote inzet en stuwende kracht van Henny Alberts maakt Ede in de jaren ’70 een ontwikkeling door, waardoor zij uitgroeit tot een belangrijke regiogemeente voor de gehele Zuidwest-Veluwe. Er komen bedrijventerreinen en belangrijke verbeteringen van de verkeersverbindingen. Te denken valt aan de bouw van twee tunnels onder de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Sprekend is daarom het initiatief van de directie van de Nederlandse Spoorwegen om één van de spoorwegtunnels naar hem te vernoemen, de 'Albertstunnel'. Ook het centrum van Ede wordt in deze periode belangrijk vernieuwd. Zo wordt er een eigentijds winkelcentrum gebouwd, de Hof van Gelderland. Dit bevordert de werkgelegenheid voor de middenstand. En er worden nieuwe woonwijken gebouwd; zo zijn o.a. nieuwbouwprojecten als Veldhuizen en de Maandereng tot stand gekomen. 

In zijn laatste dienstbare jaren zet Henny Alberts zich vooral in voor de bouw van goedkope vrije sectorwoningen. Als lid van de rijkscommissie volkshuisvesting levert de wethouder een aanzienlijke bijdrage aan de totstandkoming van de huidige premie C-regeling. Zo zijn er dus in Ede koopwoningen gebouwd, betaalbaar voor mensen met een modaal inkomen. Veel van deze mensen woonden eerst in huurwoningen. Die komen zo vrij voor mensen die echt van een minimumloon of van een uitkering moesten rondkomen. Daarnaast heeft Henny Alberts tal van functies bekleed in het maatschappelijk leven.

Met de fiets
Henny Alberts staat erom bekend dat hij bijna alle kilometers voor zijn werk met de fiets overbrugt. Hij zegt hierover: “Je ziet op de fiets zoveel meer. Bovendien houden de mensen je aan en bespreken ter plekke een bepaald probleem”. Daarnaast houdt Henny Alberts iedere maandagmorgen een spreekuur, dat wordt bezocht door zo’n acht tot tien mensen. Hij luistert goed naar wat de mensen te zeggen hebben en geeft zijn mening. Hij probeert waar het kan iemand te helpen en als het niet kan dan zegt hij ook waarom of geeft een manier aan waarop het misschien wel kan. Hij vind het belangrijk dat de mensen weten dat de wethouder er voor hen is.

Afscheid
Op donderdag 26 april 1990 neemt Wethouder Alberts afscheid van de Edese gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst wordt Henny Alberts in een volle raadszaal bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt deze hoge onderscheiding opgespeld door burgemeester W. Blanken, vanwege zijn verdiensten voor de gemeente Ede. Voor Henny Alberts is dit niet zijn eerste onderscheiding. In 1983 werd de in Ede zeer bekende gemeentebestuurder voor zijn vele verdiensten al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Doordouwer
Bij zijn afscheid kan Alberts terugblikken op een raadsperiode van ruim 28 jaar. Hij is 22 jaar wethouder geweest, waarvan 16 jaar als eerste loco-burgemeester. Bovendien leidt hij het gemeentebestuur tijdens de burgemeesterloze periodes in 1978 en later in 1987. Vanaf 1970 beheert hij als collegelid de portefeuilles ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, woningbouw, openbare werken en grondzaken. Burgemeester Blanken typeert Henny Alberts in zijn toespraak als 'een markante bestuurder van een grote kwaliteit', 'een ambassadeur-wethouder van Ede en een stimulerende doordouwer en probleemoplosser'. Wethouder Henny Alberts is wijd en zijd bekend geworden als een bekwame bestuurder, die zijn taak met veel plichtsbetrachting heeft uitgeoefend. Op 24 december 2005 overlijdt Henny Alberts in zijn woonplaats Bennekom. Met hem gaat een markante gemeentebestuurder heen, een wethouder 'van de oude stempel'.

Functies

  • 1962 – 1966 aangewezen als raadsgedelegeerde in het Algemeen bestuur van het Prot. Chr. Streekziekenhuis te Bennekom. Vanaf 1966: lid van het Dagelijks Bestuur, waarvan 2 jaar als secretaris en 10 jaar als voorzitter
  • 1969- eind 1983 Lid van het Algemeen Bestuur Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
  • 1970 -   lid van de regionale adviescommissie Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
  • 1972-1979 bestuurslid van de afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • 1975 -   lid van de Adviescommissie respectievelijk van de coördinatiecommissie Verdeling Rijkssteun Woningbouw
  • tot 1977 voorzitter van de adviescommissie raadhuisbouw
  • 1977 -  voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Chr. Middelbaar Technisch Onderwijs op de Zuidwest-Veluwe
  • okt 1978 – okt 1986 lid van de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • voorzitter van de begeleidingscommissie nieuwbouw brandweerkazerne annex ambulancedienst
  • lid van de Rijwielpadenvereniging ‘Zuid Veluwe’  

Gebruikte foto
https://hdl.handle.net/21.12142/GEB2906557 [Aantal geselecteerde multimedia] 1 1 Kopiëren Opslaan Opslaan en een nieuw document aanmaken Verwijderen Maak rapport Geef statistieken weer [Defaults opslaan] [Defaults laden] ">GA34751

 
Rubriek:Familie en personen
Trefwoorden:Wethouders, Gemeentebestuur
 
Gerelateerde verhalen
Albertstunnel

Geschreven door Nelleke Roelofs op 2007


Locatie op kaart