Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

36 Woningbouwvereniging "De Eenvoud" , 1925 - 1949

Bestandsnummer36
Datering1925-1949
Trefwoorden organisatiesGemeente Ede
Trefwoorden onderwerpenNOB
Originelen in beheer bijGemeentearchief Ede

 •  Inleiding
  •  Korte historische schets
   • Een voorstel van Burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Ede d.d. 16 augustus 1921 maakt melding van de onlangs opgerichte Woningbouwvereniging “De Eenvoud”. Deze vereniging heeft grond gekocht ten oosten van het Boveneindse Pad in Gelders Veenendaal. In Gelders Veenendaal heerst woningnood, zo zelfs dat drie gezinnen zijn ondergebracht in een schaapskooi. Het plan bestaat om twintig woningen te bouwen.

    De statuten van de vereniging zijn goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 maart 1922 no. 33. Per die datum is de “De Eenvoud” ook toegelaten als vereniging uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam. Voorzitter is in 1923 W. van der Kaaij en secretaris A. Middelhoven.

    De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid zendt in april 1923 aan de gemeente bericht dat hij zich kan verenigen met de gunning aan de laagste inschrijver bij de aanbesteding voor de bouw. Het bedrag is ƒ 49.894,00 en is ingeschreven door B. Delissen te Blauwkapel. De straat waaraan de woningen worden gebouwd zal later de naam Eenvoudlaan krijgen.

  •  Het archief
   • Het is niet bekend wanneer dit archief in het bezit van het gemeentearchief zijn gekomen. Het bestaat uit twee boekhoudkundige bestanddelen. Deze bevinden zich in een groot formaat liggende archiefdoos.

    Bronnen:

    - het archief

    - archief van het Gemeentebestuur Ede 1818-1948 inv. nr. 2197.

 •  Hele toegang (36 Woningbouwvereniging "De Eenvoud", 1925-1949)