Woonstede

Woonstede

 
Locatie:Ede, Telefoonweg 36
Periode:1992

Periode: 1992 tot heden

Op 1 januari 2014 had ‘Woonstede’ 10.336 verhuureenheden en werkten er 160 mensen. Woonstede beheert woningen in de gemeenten Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Woudenberg. Tot de oprichting van Woonstede in 1992 kende de gemeente Ede een rijke geschiedenis van woningcorporaties.

In Ede werden vier woningbouwverenigingen opgericht, te weten: Patrimoniums Bouwvereniging (1916), Woningbouwvereniging Ede (1919), Woningbouwvereniging Vooruit (1919) en Woningbouwvereniging Onze Woning (1955). Plus in Gelders Veenendaal de woningbouwvereniging De Eenvoud (1921) en in Bennekom Plicht Getrouw (1919). De woningen van De Eenvoud werden in 1960 overgedragen aan de (Utrechtse) gemeente Veenendaal. In 1984 nam de vereniging Ede, vereniging Vooruit over. In 1986 fuseerden Patrimoniums Bouwvereniging en Onze Woning tot de algemeen christelijke woningbouwvereniging De Eendracht.

CWS
Op 29 april 1948 had de gemeenteraad besloten tot oprichting van de Centrale Woningstichting Ede (CWS). Deze stichting ondersteunde de woningbouwcorporaties bij de opbouw van de volkshuisvesting na de Tweede Wereldoorlog. De CWS bezat zelf geen woningen, maar voerde het beheer, zowel technisch als administratief uit. De stichting startte met vier medewerkers en een woningbestand van ongeveer 400 woningen.

Fusies
In het midden van de jaren tachtig ontstond meer behoefte aan gelijkwaardige verhoudingen bij de deelnemers aan de CWS. De gemeenteraad speelde op dat moment nog steeds een centrale rol. Nadat in 1989 de Centrale Woningstichting Ede was geprivatiseerd, werd op 1 januari 1992 het woningbezit van Ede en De Eendracht en het grootste deel van de sociale huurwoningen van de gemeente overgedragen aan de CWS. De verenigingen Ede en De Eendracht werden op dezelfde datum opgeheven.

Woonstede
Per 1 maart 1992 wijzigde de CWS haar naam in ‘Woonstede’. De nieuwe corporatie kreeg op dat moment circa 3300 woningen in haar bezit. De eerste directeur (toen nog administrateur genoemd) was J.T. Bagchus, opgevolgd in 1995 door H.C. Kranendonk. Vervolgens stond Jan Keijzer tot 2008 aan het roer. Woonstede kent nu een tweelagig bestuursmodel. Er is een Raad van Commissarissen, bestaande uit zes personen. De directie wordt gevoerd door twee personen, te weten: Wim Sterkenburg (sinds 2002) en Marian Teer (sinds 2008).

Veranderingen
Woonstede werd vanaf zijn ontstaan geconfronteerd met wijzigende omstandigheden en regelgeving, andere woonwensen, beperking van de huursubsidie, enz. Naast nieuwbouw (Ede groeide nog fors) vroeg renovatie om steeds meer aandacht. Woonstede ontwikkelde zich al snel tot een onderneming die inspeelde op individuele woonwensen, zoals de bouw van eco-woningen in de Rietkampen (1995), een centraal-wonen-complex in de Rietkampen (1997) en gebouwen voor zorginstellingen. Woonstede ging ook huizen verkopen, waarvan de opbrengst werd aangewend voor de bouw van huurwoningen voor huurders met de laagste inkomens.

Plannen
Woonstede was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Kernhem, waar circa 3500 woningen gebouwd worden, waarvan 10% door Woonstede. Ook bij nieuwe plannen voor woningbouw op het ENKA-terrein en bij de voormalige kazernes aan de oostzijde van Ede is Woonstede betrokken.

Getoonde foto
GA42612

 
Rubriek:Infrastructuur en woningbouw
Trefwoorden:Woningbouwverenigingen
 
Gebruikte bronnen
Van Zijdelaan tot Asserstate door Steenkamp, A., https://hdl.handle.net/21.12142/GEB25169363
Dorp op de Veluwe met stadse fratsen door Huiskes, G.https://hdl.handle.net/21.12142/GEB25170088
 
Gerelateerde verhalen
Woningbouwverenigingen

Geschreven door Henk M. Klaassen op 2014


Locatie op kaart