Detail

Identificatienummer: GAE3543
Titel: Zonder tegenspreken gekomen : intreepredikatie over Handelingen 10:29 : gehouden te Ede op 22 april 1955 door ds. Joh. van der Poel, predikant der Oud-Geref. Gemeente.
Uitgever(s): J.P. van den Tol Jz.
Jaar van Uitgave: 1955
Vindplaats: Studiezaal Ede: 13.2 Godsdienst & religie : gemeente Ede
Samenvatting: Johannes van der Poel (1909-1981) was een bekende predikant onder de bevindelijk gereformeerden. Van 1954 tot 1981 was hij predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente. In deze uitgave over zijn bevestigingsdienst in Ede staat de tekst van zijn preek, evenals toespraken van anderen.