Detail

Identificatienummer: GAE3506
Auteur(s): Heitink, Kees; Poel-van Karssen, Sandra; Lunteren, Frank van
Titel: Verhalen uit het verleden, is vrijheid voor het heden.
Uitgever(s): Het Streek
Jaar van Uitgave: 2014
Vindplaats: Studiezaal Ede: 3.2 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid : Tweede Wereldoorlog algemeen
Samenvatting: De leerlingen van Het Streek hebben ouderen uit Ede en Bennekom geïnterviewd. Vragen over vrijheid om jezelf te kunnen ontplooien, over belemmeringen in een tijd van oorlog. Een uitwisseling tussen de leerlingen en de ouderen, waarin lokale geografie en geschiedenis geïntegreerd zijn. De interviews zijn uitgewerkt in dit boekje.