Detail Archief Ede

Detail Archief Ede

1032 Collectie J.J. Boeve , 1993 - 2002

Notabene: Voor inventarisnummer 14 geldt een openbaarheidsbeperking tot 2045. Toestemming voor inzage wordt verleend door het bestuur van de Vereniging Oud Ede.
Bestandsnummer: 1032
Datering: 1993-2002
Trefwoorden organisaties: Archieven gemeente Ede
Originelen in beheer bij: Gemeentearchief Ede

 •  Inleiding en verantwoording
  •  Inleiding
   • Deze collectie is aangelegd door Johannes Jacobus (Joop) Boeve, geboren op 25 maart 1928 in Arnhem en overleden in Ede op 23 november 2002. Joop Boeve was het derde kind uit een gezin van vier kinderen. Zijn ouders waren Dirk Jan Boeve sr. (1891-1966) en Aaltje Boeve-Schutte (1900-1991). Zij trouwden op 10 mei 1922 in Arnhem, in welke plaats ook hun vier kinderen Dirk Jan (1924), Willem (1926), Joop en Elly (1933) geboren werden. Het gezin woonde aan de St. Peterlaan 7, even ten noorden van de wijk Sint Marten.

    In 1937 kwam het gezin in Ede aan de Molenstraat 47 (tegenwoordig: 81) te wonen. Vader Dirk Jan Boeve was in Ede werkzaam bij de Edesche Begrafenis-onderneming Jansen-Boeve, die gevestigd was aan de Grootestraat 45 in Ede. Als zodanig was vader Boeve ook betrokken bij het begraven van oorlogsslachtoffers binnen de gemeente Ede. Hierbij moet worden gedacht aan neergestorte piloten of neergeschoten c.q. omgekomen burgers. Vooral op zondag 17 september 1944, bij het begin van Operatie Market Garden, zijn in Ede veel burgers omgekomen tijdens de geallieerde bombardementen in Ede-Zuid en rondom het ENKA-terrein en het stationsgebied. In de hierop volgende dagen heeft D.J. Boeve sr. vele Edenaren begraven of herbegraven. Zijn zonen, waaronder Joop Boeve, waren hier soms ook bij aanwezig.

    Na de Tweede Wereldoorlog trouwde Joop Boeve met Janna (Janny) Visser (1928-2007). Zij kregen vier kinderen. De laatste jaren van hun gezamenlijke leven woonden Joop en Janny aan de Weerdestein 53 in Ede. Joop overleed in 2002 in Ede. Zijn vrouw Janny zou hem vijf jaar overleven en overleed in augustus 2007 in Bolsward.

    In de jaren negentig van de vorige eeuw is Joop Boeve documentatiemateriaal gaan verzamelen, o.a. over de Tweede Wereldoorlog. De reden waarom hij dit is gaan doen, blijkt niet uit de documentatieverzameling. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat Joop Boeve gepensioneerd was en hierdoor meer tijd had. Het oudste stuk uit de verzameling dateert namelijk uit 1993; Joop Boeve was toen 65 jaar oud.

    Toch zijn er wel verbanden te leggen tussen Joop Boeve en (zijn fascinatie voor) de inhoud van zijn aangelegde verzameling. Grosso modo heeft Joop Boeve zich namelijk geconcentreerd op drie thema’s: de Tweede Wereldoorlog in Ede (1), het brandweerkorps in Ede (2) en de gemeentepolitie in Ede (3).

    Joops belangstelling voor Ede ten tijde van de oorlog ligt gelegen in het feit dat hijzelf in Ede woonachtig was en daarnaast, zijdelings via het werk van zijn vader, betrokken was bij de fatale gevolgen die de oorlog voor medeburgers uit Ede met zich meebracht. Daarnaast is Joop een deel van zijn werkzame leven actief geweest bij de brandweer in Ede (1959-1980). Zodoende is het niet verwonderlijk dat Joop zich voor de eerste twee onderwerpen interesseerde. Blijft over zijn documentatie over de gemeentepolitie in Ede. Vermoedelijk valt hier een verband te leggen met zijn schoonvader Minne Visser (1900-1955) die vanaf 1929 tot aan diens overlijden in Ede als agent werkzaam is geweest.

    In 1997 publiceerde Joop een boek over zes eeuwen brandbestrijding in Ede, getiteld Geïnspireerd door het vuur. Het materiaal over het brandwezen in deze collectie heeft hij, onder andere, voor het schrijven van dit boek gebruikt. Naast dit boek werkte Joop ook aan een ander boek dat de naam “Sporen van oorlog in Ede” zou gaan dragen. Dit boek is nimmer gerealiseerd wegens Joops vroegtijdig overlijden.

  •  Verantwoording van de inventarisatie
   • De collectie werd in juli 2010 door de Vereniging Oud Ede in bewaring gegeven bij het Gemeentearchief Ede. In januari 2018 werd gestart met de inventarisatie van de collectie. Tot dan toe bestond die “collectie” uit acht multomappen. Het materiaal was verzameld in en werd bijeengehouden door plastic insteekhoezen. Foto’s en/of afdrukken hiervan waren geplakt op papier, maar lieten op het moment van inventariseren veelal los.

    Uitgangspunt tijdens de verwerking was om, zover mogelijk, de indeling van Boeve te handhaven. Toch kon niet voorkomen worden om andere keuzes te maken, zoals bijvoorbeeld bij de verzamelde gegevens van bombardementsslachtoffers van 17 september 1944. De gegevens die Joop hierover verzamelde, plakte hij op A4-blaadjes onder én achter elkaar. Het gevolg voor de inventarisatie was dat het onmogelijk werd om per straat één dossiermap samen te stellen. Zodoende zijn er dossiers in de collectie die gegevens bevatten over verschillende straten.

    De documentatieverzameling is opgedeeld in vier hoofdstukken met onderscheidende paragrafen:

    1. Documentatie betreffende de Tweede Wereldoorlog

                            1.1.       Algemeen

                                                   1.1.1.    Vooral notities

    1.1.2.    Gedrukte stukken, kopieën en reproducties

     

    1.2.       Slachtoffers en schade aan gebouwen in Ede t.g.v. (vooral) de bombardementen in de periode 1942-1945

    1.2.1. Vooral notities

    1.2.1.1. Algemeen

    1.2.1.2. Geordend op straatnamen

    1.2.2. Reproducties en kopieën

    2. Documentatie betreffende de Brandweer Ede

    2.1. Vooral notities

    2.2. Gedrukte stukken en kopie

    3. Documentatie betreffende de Gemeentepolitie Ede

    4. Overige documentatie

    4.1. Vooral notities

    4.2. Gedrukte stukken, reproducties en kopieën

    In alle hoofdstukken, met uitzondering die over de gemeentepolitie, is een verdeling van stukken terug te vinden van “Vooral notities” en “Gedrukte stukken, reproducties en kopieën”. Er is gekozen voor deze opzet omdat in de collectie het verzamelde materiaal kriskras door elkaar zat. Aantekeningen van Boeve zaten verspreid tussen kopieën van archiefstukken, artikelen of boeken, terwijl aan de inhoud van beide soort materialen kon worden opgemaakt dat Joops losse aantekeningen niet op de kopieën betrekking hadden. Daar waar Joop wél aan- of kanttekeningen bij kopieën maakte, deed hij dit op de kopieën of reproducties zelf.

    Alle nietjes, paperclips en plastic hoesjes zijn verwijderd. Van de collectie is een klein deel van het materiaal voorbestemd voor vernietiging, omdat het naar de aard van de inhoud niet relevant genoeg scheen om dit blijvend te bewaren. Na instemming van de eigenaar is dit materiaal vernietigd. De lijst met vernietigde stukken is als bijlage opgenomen bij de inventaris.

    De omvang van het archief bedraagt 0,63 meter. Het is archief is bijna geheel openbaar en vrij in te zien. Slechts voor de fotokopieën van dagrapporten van de Gemeentepolitie Ede en notities van Boeve betreffende deze rapporten over de periode 17 september - 13 december 1944 (zie inv. nr. 14) geldt een openbaarheidstermijn van 100 jaar. Toestemming kan worden verkregen via de eigenaar van het archief: het bestuur van de Vereniging Oud Ede.

 •  Hele toegang (1032 Collectie J.J. Boeve, 1993-2002)