1 Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963)

1 Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963)

Archiefcategoriën Ede: Archievenoverzicht Ede
1 Openbaar bestuur
Archief Ede: 1 Gemeentebestuur Ede en rechtsvoorgangers, ca. 1650-1948 (1963)
Ordeningsschema's: 1 Ambtsarchieven ca 1650-1811
1.1 Archief van de ambtsjonkers en hun opvolgers als bestuurders van het ambt Ede
1.1.2 Financi‰n en belastingen
1.1.2.2 Verponding
Inventarisnummer: 40
Beschrijving: Kohier van de verponding in het ambt Ede (Digitaal beschikbaar)
Datering: 1651
Vorm (aantal eenheid): 1
Uiterlijke vorm: 1 deel