Detail

197 ENKA Mannenkoor , 1925 - 2004

Bestandsnummer197
Datering1925-2004
Trefwoorden onderwerpenNOB
Originelen in beheer bijGemeentearchief Ede

 •  Geschiedenis van het Enka Mannenkoor
  • In de periode 1919-1920 wordt in Ede door de NV Nederlandsche Kunstzijdefabriek op het terrein 'Schraaljammerheide' aan de oostzijde van Ede aan de spoorlijn, een grootschalig fabriekscomplex gebouwd.
   De Enka-fabriek zorgt voor veel werkgelegenheid en in Ede-Zuid worden veel nieuwe woningen gebouwd om de werknemers van de Enka te huisvesten.
   Werknemers zoeken in die tijd de ontspanning nog dicht bij huis, Op de Enka-fabriek begint de beoefening van de zangkunst heel bescheiden. Eerst is er een dubbelmannenkwartet, gedirigeerd door K. Lourens.
   De initiatiefnemers van het eerste uur, de heren Fellinga, Walgraven, Bekker, Mos, Deen, Otterlo en Bras hebben een mannenkoor voor ogen dat louter uit fabriekspersoneel is samengesteld.
   Oproepen op de werkvloer resulteren op 30 januari 1925 in de oprichting van de Vereniging Enka Mannenkoor Ede (EME). Deze datum is niet helemaal toevallig gekozen. Het voorstel komt van medeoprichter Walgraven. Hij is op 30 januari jarig. De statuten van het koor/vereniging geven als doelstelling aan: 'De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen, bevorderen en veredelen van de zang, in het bijzonder van de mannenzang in de regio Ede-Wageningen, ter bevordering van het culturele leven in de omgeving'. Het koor/vereniging zal proberen deze doelstelling te verwezenlijken door het regelmatig verzorgen van concerten en uitvoeringen, zowel in Ede als in de regio en ver daarbuiten.
   Het eerste bestuur ziet er als volgt uit: J. Fellinga (voorzitter), Y. Kool (secretaris), B. Walraven (penningmeester), K. Lourens (bibliothecaris) en J. Bekker (algemeen bestuurslid).
   De inmiddels aangetrokken musicus Jan van Zutphen uit Wageningen, kan met 34 leden enthousiast zijn repetities beginnen. Binnen enkele maanden geeft het koor samen met de Enka Harmonie Ede een uitvoering op de tennisbaan.
   Op 25 augustus 1925 wordt EME lid van het overkoepeld orgaan voor mannenkoren. Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV). Optredens zijn er al in Ede, Wolfheze en Zutphen. Het vervoer gaat per autobussen van de Enka. Concoursen zijn in die tijd de hoogtepunten in de zangerswereld.
   Het Enka Mannenkoor Ede gaat zich toeleggen op deze muzikale krachtmetingen. En met succes!
   Het koor begint in 1927 in de vierde afdeling en klimt in vijf jaar tijd op tot het hoogste bereikbare: de Ere-afdeling.

   Enka MannenkoorEde op concours, 1927-1937

   1927, Zetten                 -317 punten      -1e prijs in de vierde afdeling

   1928, Wageningen        -314 punten      -1e prijs in de derde afdeling

   1929, Renkum              -329 punten      -1e prijs in de tweede afdeling

   1930, Zeist                   -341 punten      -1e prijs in de eerste afdeling

   1931, Nijmegen             -358 punten      -1e prijs in afdeling ‘Uitmuntend’

   1932, Weesp                -301 punten      -1e prijs in de Ere-afdeling

   1934, Zeist                   -310 punten      -1e prijs in de Ere-afdeling

   1937, Steenderen          -386 punten      -1e prijs in de Ere-afdeling

   Het koor treedt dus regelmatig op. Zo geeft EME in 1928 in samenwerking met de 'De Harmonie' een concert in de speeltuin van woningbouwvereniging 'Vooruit' in Ede-Zuid.
   De eerste echte grote uitdaging volgt in 1930. EME voert het Albrecht Beyling uit. Een onderneming die de verenigingskas 180 gulden armer maakt.
   Vanaf april 1930 repeteert EME in het nieuwe cultureel centrum 'De Reehorst'. Ruim een jaar later wordt het aannemingsbeleid gewijzigd: ook mensen buiten de Enka mogen toetreden.
   Via advertenties in de plaatselijke pers worden zangers buiten het fabriekspersoneel opgeroepen lid te worden van het koor. Het koor repeteert elke donderdagavond in de muziekzaal van de 'De Reehorst' te Ede. uitstapjes worden gemaakt naar Schiphol (De Uiver) en België.
   De eerste kennismaking met het medium radio voor het koor is op 19 november 1931. Het koor treedt die dag een vrij uitgebreid programma op voor de NCRV-microfoon. Het zou tot 1972 duren eer het koor weer op de radio te beluisteren is. Ter gelegenheid van 10-jarig bestaan in 1935 wordt er achter 'De Reehorst' in Ede een groot nationaal zangconcours georganiseerd waaraan 47 koren deelnamen. In dit jubileumjaar wordt opnieuw een uitstapje naar Schiphol georganiseerd.

   Directeuren als beschermheer
   Al sinds 1931 is het Enka Mannenkoor Ede geen specifiek fabriekskoor meer. Toch heeft er altijd een sterke band bestaan tussen het Enka    Glanzstoff-   bedrijf en het koor. Drie directeuren van de fabriek waren ook beschermheer van het koor: dr. J.C.Hartogs, F.L. Plantenga en F. Rathgeber. Ook oud-directeur P. Tesselhoff droeg het koor een warm hart toe en werd benoemd tot ere-president.

    

   In 1936 krijgt het koor een extra dimensie door de oprichting van een jongensafdeling. Het knapenkoor voor jongens in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. De oprichtingsdatum is 10 december 1936. De contributie voor deze jongens is 10 cent per lid per week. Als er twee jongens uit één gezin lid zijn werden, kostte dat 15 cent per week en voor drie jongens uit één gezin was de contributie 20 cent per week.
   Deze afdeling is echter geen lang leven beschoren. Vlak na de Tweede Wereldoorlog wordt zij opgeheven.

   In 1937 verleent het koor medewerking bij de opening van het Openluchttheater. In 1938 brengt het koor een bezoek aan Leuven in België via de plaatsen Antwerpen en Brussel. De reis staat onder leiding van P. Korebrits en duurt twee dagen. Overnacht wordt in hotel 'Des Colonies' te Brussel.
   Gedurende de oorlogsjaren beleeft de vereniging een moeilijke periode. Het repetitiebezoek daalt en de kans op uitvoeringen wordt gering. Toch probeert het EME-bestuur regelmatig uitvoeringen te organiseren.
   De belangstelling van het publiek hiervoor is enorm. Voor de winteruitvoering van 8 januari 1942 is de Reehorst te klein. Op 7 februari 1942 geeft EME het eerste Jeugdconcert. Er wordt gezongen door 200 leerlingen van de hoogste klassen. Willem van Cappelle verleent hieraan zijn medewerking. Op 18 februari 1943 treedt de bekende violist Herman Krebbers op tijdens een condert waarop ook het jongenskoor zingt. Op het repertoire staan deze jaren de volgende titels: Waak op!, O bone Jesu, Vrede! en Mijne moedertaal. Het jongenskoor zingt onder meer: Wij zijn jong, Kwajongen en Wie zingt er mee.
   Om als koor actief te kunnen blijven sluit het koor zich aan de bij de door de nazi's in het leven geroepen "Nederlandsche Cultuurkring". In februari 1042 ontvangt het bestuur het inschrijfnummer. Toch denkt het bestuur erover in 1943 de handdoek in de ring te gooien. Na de meistaking van 1943 en de afkondiging van het 'Politie standrecht' worden de repetities gestaakt. De viering  van het vijftigjarig toonkunstenaarsjubileum van de 70-jarige dirigent van Zutphen op 8 augustus 1943 brengt de koorleden echter 'in intieme kring' bijeen en wordt er besloten in september 1943 de draad toch maar weer op te pakken. Op 18 november 1943 staat het koor weer op de planken en zingt, enigszins provocerend , Piet Hein en 't Geuzenvendel op de thuismarch. Muzikale gasten zijn die avond De Harmonie, voorheen het Edesch Fanfare, onder leiding van Felix Kwast.
   Eind augustus 1945 geeft het bestuur uitleg over de gang van zaken aan het Koninklijk Nederlandsch Zangersbond. 'De vereniging heeft tijdens de bezetting doorgewerkt, maar principieel gezwegen van 15 mei 1942 tot 4 september 1942 wegens het wegvoeren van officieren in krijgsgevangenschap en van 30 april tot 10 september 1943 als zomervakantie. Tenslotte van 21 juli tot na de bevrijding wegens houding van de bezetter tegenover de burgerbevolking'. De slotregel van deze verantwoording luidt: Tijdens de bezetting werden geen Duitse nummer uitgevoerd'
   Na de oorlog maakt EME een stormachtige groei door. Vooral onder de Utrechtse dirigent Jan Coljé, muzikaal leider van 1947 tot 1949 en van 1951 tot 1968, weet het koor zijn naam te vestigen. Tijdens de driejarige afwezigheid van Coljé neemt Albert van de Pijl het dirigentenstokje over.
   De oude 'liedertafelstijl' wordt afgezworen. Op de repetitie-avonden in 'De Reehorst' krijgen de leden steeds vaker klassieke muziek onder ogen.
   De 'liedertafelstijl' mag dan verdwijnen, wat wel behouden blijft is de band met de inmiddels onder de naam AKU opererende fabriek. Tradities zoals in de AKU-kantine met zang, instrumentale muziek en declamatie worden gekoesterd. In 1958 benoemt het koor de bedrijfsleider van de Edese fabriek P. Tesselhoff tot ere-president. Hoogtepunten in de jaren '50 zijn het concert op 17 april 1953 met de Utrechtse Politiemannenzangvereniging 'Excelsior' en het Utrechts Stedelijk Orkest in 'Tivoli' te Utrecht, het jubileumconcert in 'De Reehorst' op 26 oktober 1955 ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan met medewerking van sopraan Nelly Burback en pianist Henk Gort en het operaconcert op 8 oktober 1957 in de 'Königsburg' te Krefeld in het kader van de Duits-Nederlandse week, waaruit een aantal uitwisselingsconcerten met het Krefelder Männerchor voortvloeide.
   In 1957 verschijnt het eerste nummer van 'De Stemband' het verenigingsblad van het koor. Deze uitgave verschijnt eens in de twee maanden. Leidend voor het maken van het verenigingsblad is de spreuk die op het vaandel van het koor staat: Nos Jungit Amicitia, Ons Verbindt Vriendschap. De actieve evenementencommissie organiseert de jaarlijks druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst en het jaarfeest.
   In 1960 treedt het koor in Ede op voor koningin Juliana. Een jaar later zingt EME in de Eusebiuskerk te Arnhem in aanwezigheid van Prins Bernard ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Enka-AKU. Op het programma staan onder meer Ecce  quomodo van Gallus, Haec Dies van Verhulst en delen uit de Deutsche Messe van Schubert. Aan het orgel zit Johan van Dommele, de musicus waarmee EME in de toekomst nog vaak zal concerteren.
   Optredens met bekende opera-solisten in 'De Reehorst' zoals Nelly Burbach, Gé Genemans, Paolo Gorin, Jos Borelli, Gerard Groot, Rudolf Kat, Wim Koopman, Johan van de Zalm, Wilma Driessen en Otto Couperus werken zeker mee en de stijgende bekendheid van EME. Eind jaren '50 van de vorige eeuw verwerft het dan 75 leden tellende koor zelfs over de gemeentegrenzen heen en zeker faam met de vertolking van operakoren. In 1959 benadert het Nederlands Theaterbureau EME om samen met het bekende gezelschap Opera Italiana in De Reehorst te concerteren. De pers noemt de medewerking aan deze 'opmerkelijke operavoorstelling' bij voorbaat al 'een grote eer'. Aan deze Italiaanse opera-avond op 28 augustus 1959 werken sopraan Lydya Boretti, Nerina Santini, tenor Guido Orlaudi, Gastone Presset en pianist Manfredi Hubner mee.
   De wijze waarop EME in de tijd van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog een ware ambassadeursfunctie oppakt mag niet onderschat worden. Net als andere zangverenigingen gaat EME een uitwisselingsverband aan met een Duitse zustervereniging. Dankzij de inzet van de heer Tesselhof komt het onder meer tot de al eerder genoemde muzikale jumelage met het Krefelder Männerchor. Op 3 februari 1960 treedt het koor voor het eerst op in concertkleding.

   Een leuk initiatief is de opname van het Terlenka-singletje, melodie: De Zilvervloot. De koorleden duiken er de studio voor in. In de eerste jaren '60 zullen de nodige elpees en radio- en tv- optredens volgen. Uit die tijd van eerste grammofoonplaatje stamt ook het begin van oud-papier-actie ter ondersteuning van de verenigingskas. Deze actie wordt in de jaren '90 volkomen overvleugeld door de succesvolle rommelmarktcampagne van voorzitter Nico Lantinga.
   Op 10 november reisde het koor naar Krefeld in het kader van de uitwisseling met Krefelder Männenchor en om daar een operaconcert te verzorgen. De ontvangst op het stadhuis was groots. Het jaar 1963 werd afgesloten met drie kerstconcerten. Op 15 december in de Ichtuskerk te Bennekom, op 17 december in kantine van de Enka-fabriek met medewerking van violist Herman Krebbers en zijn vrouw, en op 18 december in de Doopsgezinde Kerk te Wageningen. Aan deze drie concerten werkten sopraan Koosje Zomer, declamator Ad van Leest en pianist Wim Scholten mee.
   De viering van het 40-jarig bestaan in 196 bestaat uit een stijlvolle receptie in congrescentrum 'De Blije Werelt' te Lunteren en twee operaconcerten in Ede en Wageningen.
   Voor de viering van het 90-jarig bestaan van het Krefelder Männenchor 1875 wordt Enka Mannenkoor Ede uitgenodigd voor een gezamenlijk concert met nog enkele anderen koren uit Lyon en Luik in de Königsburg te Krefeld. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond op 16 maart 1968 treedt het koor op in het RAI-congrescentrum te Amsterdam.

   In 1968 ontstaat er ook een nieuwe traditie: het jaarlijks kerstconcert in de Oude Kerk. Daarvoor verzorgde het koor al kerstconcerten in de kantine van de Enka-fabriek aan dr. Hartogsweg en in 1967 in de Beatrix te Ede met medewerking van Caroline Kaart.
   Godfried van der Horst uit Diepeveen heeft dan inmiddels op 1 augustus 1968, voor een proeftijd van vijf maanden, het dirigentstokje overgenomen van de door ziekte tot stoppen gedwongen Jan Coljé. Op 1 januari 1969 volgt zijn definitieve aanstelling als dirigent. Bekende medewerkenden aan de kerstconcerten zijn de alt Caroline Kaart, de organist Johan van Dommele, het Haags Matrozenkoor, de Poolse Nachtegalen en het Holland Boys Choir.
   Op 4 november 1969 belegt het koor in de grote zaal van het gebouw 'De Open Haard', een grote propagandasamenkomst ter bevordering van de amateuristische koorbeoefening in de gemeente Ede.
   Er waren prominente sprekers uitgenodigd en deze geste sloeg aan bij de Culturele Raad voor Ede.
   Deze samenkomst leidde op 19 november 1969 in de trouwzaal va gebouw 'De Bergpoort' tot de oprichting van de Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen in de gemeente Ede. vanaf 1970 wordt ook een gemeentelijke subsidieregeling voor deze verenigingen van kracht.
   In 1967 wordt 'De Reehorst' door de Enka overgedaan aan de gemeente Ede. In verband met de verbouwing tot cultureel centrum moet het koor eind 1970 'De Reehorst' verlaten en vindt een nieuw repetitielokaal in de grote zaal van 'Ons Huis'. Op 3 maart 1970 geeft het koor nog wel een het lustrumconcert ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 'De Reehorst' met medewerking van ondere anderen Karin Ostar en Arie Does.
   Onder Van der Horst zet de kwalitatieve uitbouw van het koor zich ook in kwantiteit voort.
   In 1972, 1973 en 1974 worden opnames in de KRO-studio gemaakt en in 1975 is het koor te beluisteren voor de AVRO. In die jaren worden ook gedeeltes van de grammofoonplaten van het koor uitgezonden vanuit de VARA, NCRV en TROS. De eerste grammofoonplaat van het koor verscheen in 1972. De elpee kwam uit ter gelegenheid van het eerste lustrum van het traditionele kerstconcert in de Oude Kerk te Ede. De elpee heet 'Kesrtklanken' en met het koor werken mee de sopraan Nettie Bos, het Overijsselse Koperenensemble en de organist Simon C. Jansen.
   In 1975 wordt het 50-jarig bestaan van het koor groots gevierd. Op 2 januari wordt ter gelegenheid van dit jubileum de elpee 'Koleda' uitgebracht met een keur aan mannenkoorwerken. De titel is afgeleid van het mannenkoor van de Joegoslavische componist Jakov Gotovac. Koleda is een oud volksgebruik bij de slavische volken. Tijdens de feestdagen als kerstmis en nieuwjaar trekken jonge mensen, koledari genaamd, onder leiding van een aanvoerder en met hun begeleiding van muzikanten door het dorp. Zij zingen voor de huizen en brengen daarbij hun goede wensen over. Na een traktatie trekken ze verder.
   Het koor wordt op de elpee onder andere begeleid door de houtblazers en slagwerkers van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. De hoes van de plaat is uitgevoerd in vierkleurendruk en geeft een fraaie opname weer van het jachtslot 'Sint Hubertus' in Nationaal Park 'De Hoge Veluwe' te Otterlo.
   Dit park herdenkt in 1975 het feit dat het in 1935 voor het publiek opengesteld werd. De elpee werd opgenomen in de Taborkerk te Ede door grammofoonplatenmaatschappij 'Mirasound' te Wijhe. Verder wordt er ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een concertreis van 5 dagen naar Donauwörth in Duitsland gemaakt. Tijdens het gala-concert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 12 maart 1974 treedt het koor voor het eerst op met Gelders Orkest. Tijdens de grote volkszangavond op 14 oktober 1975 in 'De Reehorst' treedt Cecile Moerdijk op.
   OP 3 februari 1977 vindt in de Oude Kerk de radio-opname plaats voor het programma 'Koren en Korpsen' van de TROS. Er werd een programma van een half uur opgenomen dat in mei uitgezonden werd. Het programma bestond uit de liederen "The mountain of three lights', 'Otsje Nasj' en Wnoeschi Bozj'. Solistische medewerking verleenden Joop Visser, Ton Markenstein en Jan van Rossum.
   Op 15 en 16 september 1978 vinden er in de sporthal naast 'De Reehorst' opnamen van het koor plaats voor het NCRV-progamma 'U zij de glorie'. Opgenomen werden de liederen 'O Magnum Mysterium', Haec Dies' en 'God is tegenwoordig'. Op 7 oktober werd het programma op televisie uitgezonden. De radio-uitzending was op 5 november.
   In 1979 is de belangrijkste gebeurtenis de vierdaagse concertreis naar Bamberg in Duitsland van 21 tot 24 september. In totaal gaan er 86 mensen mee. Onvergetelijke is het optreden inde Kaisersaal en het ontvangst in het Raathaus

   Door het teruglopen van de oud-papier prijs worden de inkomsten van het koor minder. Besloten wordt om ter gelegenheid van het jubileum een jubileumlepeltje op de markt te brengen. Dat is een groot succes, er worden er veel van verkocht.
   Een muzikaal hoogtepunt is het Verdi-concert ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan vanhet koor op vrijdag 18 april 1980. Aan dit concert in ‘De Reehorst’ werken mee:Het Gelders Orkest, Jenny Veeninga (sopraan), Nico Boer (tenor), Jan Derksen(bariton) en Tom Haenen (bas).
   Voor een concert op1 mei 1981 in‘De Reehorst’ brengt het Polizeisängerchor Bamberg een bezoek aan Ede van 30april tot 3 mei. Het Duitse koor onder leiding van dirigent Franz Ullmann neemt zelf enkele solisten mee. Aan de zijde van het EME treden de solisten Ton Markenstein (bas), Inge Keemink (sopraan) en Trudy Berloth (piano) op

   In 1982 telt het EME-koor 91 leden. Modernere werken als Mount of Three Lights en de Soldatenmis worden uitgevoerd. Het jaar 1984 is een topjaar betreft de inkomsten uit eigen acties: de fancy-fair/vlooienmarkt in 'Ons Huis' in oktober, het opgehaalde oud-papier door de sterk gestegen papierprijzen, de verkoop van grammofoonplaten, de grote clubactie 1984 en de Anjerloterij.
   Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 1985 verschijnt de elpee 'Internationale Kerstklanken'. De elpee wordt opgenomen door Eurosound in de Lutherse Kerk te Arnhem en bevat onder andere de nummers: 'The first nowell, Stille nacht en Jesus chez les Bratons. Tijdens het galaconcert in 'De Reehorst' op 16 maart 1985 is Marco Bakker te gast. Het jubileumfeest wordt op 30 maart 1985 gevierd in restaurant 'West End'.
   Uitwisselingsconcerten met andere koren vinden veelvuldig plaats en ook concertreizen staan steeds regelmatiger op de agenda. Tsjecho-Slowakije, Duitsland en België worden regelmatig bezocht.
   Tijdens die tochten naar het buitenland wordt de lijfspreuk vor het koor, Nos iungit amicitia (ons verbindt vriendschap), nieuw leven ingeblazen.
   Op 7 maart 1986 vindt in Hilversum de opname plaats voor het NCRV-programma 'U zij de glorie' EME vertolkt de nummers 'Nobody Knows' en 'Te Deum'. Op 7 en 31 mei 1986 verleent EME medewerking aan respectievelijk de herdenkingsbijeenkomsten en het galaconcert in Music Sacrem te Arnhem ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Enka BV.
   Het twintigste kerstconcert in 1987 in de Oude Kerk te Ede krijgt een speciaal tintje door de medewerking van het Haagse Matrozenkoor en harpiste Diana de Vries. In 1988 is Godfried van de Horst 20 jaar dirigent bij EME. Dit jaar neemt EME ook het initiatief om drie steden-concerten te organiseren. De eerste gasten zijn het Koninklijk Schiedamse Mannenkoor 'Orpheus' en het Maastrichtse Mannenkoor. 
   Bijzonder is de relatie met de Edese partnerstad Chrudim. Daar heeft EME vele malen succesvol geconcerteerd.
   Op 2 februari 1992 gaat EME naar Zwolle voor KRO-opnamen. Het koor brengt daar 'Missa Sponsa Christi' van Hendrik Andriessen ten gehore. Op 21 maart 1991 geeft Maurice van der Horst zoon van dirigent Godfried, tijdens het charitas-concert in 'De Klinkenberg' zijn eerste officiële piano optreden.
   Eind 1992 scheiden de wegen van koor en dirigent Godfried van der Horst. Het koor is dan al van naam verandert en noemt zich voortaan  Akzo Mannenkoor Ede (AME). sinds augustus 1999 is die naam weer gewijzigd in Enka Mannenkoor Ede (EME).
   Het hoogtepunt van 1992 is de reis naar Pardubice in Tsjecho-Slowakije van 28 mei tot 1 juni. Het vinden van een opvolger voor dirigent Van der Horst is een lastige opgave. Pas op 1 april 1993 wordt Ralph van Vliet uit Gouda aangesteld. Zijn dirigentschap duurt slecht tot de zomer van 1994. In september 1994 begint Maarten-Jan Dongelmans, historicus, musicus en publicist uit  Nijmegen als nieuwe dirigent van AME.
   Onder zijn leiding wordt uitbreiding van het repertoire en verbetering van de kwaliteit centraal gesteld.
   Daartoe wordt de muziekcommissie in het leven geroepen. Deze commissie staat onder leiding van de dirigent en heeft ook de musicaris van het koor, Daan Oostenrijk, als lid.
   Het aantal optredens van het koor neemt toe. Het koor blijft strak in het zwarte pak, uitstraling behouden gaat met de tijd mee. EME verleent steeds vaker haar medewerking aan lokale evenementen als de Heideweek en Ede uit de kunst. Eigen initiatieven zijn het organiseren en andere bejaarden en gehandicapten, die in zorginstellingen verblijven.
   De historische band met de fabriek in Ede wordt steeds lossen en losser. In het koor zingen geen werknemers van de fabriek meer. Ook de financiële ondersteuning droogt langzaam op en wordt in 1997 helemaal stopgezet.
   Dirigent Dongelmans lanceert op 2 februari 1995 koorklas, waardoor het aantal koorleden weer stijgt tot 75. Tijdens deze jaarlijks in eigen beheer gegeven cursus wordt potentiële liefhebbers van mannenzang de mogelijkheid geboden meer vertrouwd te raken met het zingen in een gerenommeerd koor en aansluitend lid te worden van EME. In 1995 is het hoogtepunt de concertreis van 12 tot en met 14 mei naar Eupen in België in verband met het 70-jarig bestaan.
   In 1996 start EME met een noviteit: Oranjeconcerten in de Oude Kerk te Ede ter gelegenheid van de Koninginnedag. De gevarieerde formule van solisten, koor, instrumentale intermezzi en samenzang blijkt elk jaar een volle kerk op te leveren. Van 6 juni tot 10 juni brengt het koor een bezoek aan de partnerstad van de gemeente Ede Chrudim in Tsjecho-Slowakije.
   De koorreis naar Zuid-Duitsland van 1 tot 5 oktober vormt het hoogtepunt van 1998. In het Ettal geeft het koor op 3 oktober een concert in het Ammergauer Haus in Oberammergau samen met Der Liederkranz en op 4 oktober treedt het koor op in de beroemde kloosterkerk in Ettal en in de Kursaal van Bad Kohlgrub.
   Op 12 maart 1999 voert het koor in de Cunera-kerk te Rhenen de koorcomposities uit die Wolfgang Amadeus Mozart onder invloed van de Vrijmetselarij heeft gemaakt. Bij het koor leefde de wens deze composities te zingen. Dit benefietconcert is ten bate van het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. Op 30 april 1999 verzorgt het koor een feestelijk Oranjeconcert in de Oude Kerk te Ede met werken van Mozart, Rodgers en Hammerstein, Gershwin, Coleman en Giesen.
   In 2000 wordt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 12 tot 14 mei een driedaagse jubileumreis gemaakt naar Boppard in Duitsland. Op 17 maart verzorgt EME het Driestedenconcert  met de gemengde zangvereniging 'Orpheus' uit Druten en het Frauenchor 'Harmonie' uit Gruishausen in Duitsland.
   Op 7 oktober organiseert EME een groot gala-opera concert in 'De Reehorst' met als solisten: Marjorie Ginczinger (sopraan), Joke de Vin (alt), Marten Smeding (tenor), Frans Fiselier (bas-bariton), Jan Janssen (bariton) en begeleiding op piano Roland Aalbers. Het jubileumjaar werd op wijze groots afgesloten.
   Het jaar 2001 stond in het teken van het feit dat het 100 jaar geleden was dat de Italiaanse operacomponist Guiseppe Verdi overleed. Op 5 oktober gaf het Enka Mannenkoor Ede met medewerking van de Koninklijke Gemengde Zangvereniging 'Orpheus' uit Druten een speciaal Verdi-concert in Cultura. Op het programma stonden onder meer werken uit de opera's: Nabucco, Rigoletto en La Traviata.
   Het oranjeconcert op 30 april 2002 stond in het teken van componist Franz Schubert, die in zijn korte leven, hij stierf op 31-jarige leeftijd, veel muziekstukken heeft geschreven voor mannenkoor.
   In oktober 2002 maakt het koor een concertreis naar Kevelaar in Duitsland. Een jaar later wordt een reis gemaakt naar Eisenach, eveneens in Duitsland.

  •  dirigenten
   • 1925 - 1947 Jan van Zutphen
    1947 - 1949 Jan Coljé
    1949 - 1951 Albert van de Pijl
    1951 - 1968 Jan Coljé
    1968 - 1992 Godfried van der Horst
                      Jack van Zand (interim)
                      Marius van Schouten (interim)
    1993 - 1994 Ralph van Vliet
    1994 -         Maarten Jan Dongelmans
  •  voorzitters
   • 1925 (8 maanden) J. Fellinga
    1925 - 1933           J. Post
    1933 - 1954           W.G. van Nus
    1954 - 1966           Dick van Reewijk
    1966 - 1969           Wim Scholten
    1969 - 1977           Theo van Veldhuizen
    1977 - 1987           Johan Groot Kormelink
    1987 - 1990            Jac. Mathijsen
    1990 - 1991            Glijn Groen
    1991 - 1997            Nico Lanting
    1997 - 2002            Jan Redder
    2002 -                     Martin Streng

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • In de zomer 2005 vroeg het bestuur van het koor of het mogelijk was een deel van het archief van het koor te plaatsen bij het Gemeentearchief Ede. De beschikbare ruimte in de zaal 'De Essenurg' was namelijk vol. 
   Met diverse koorleden is toen het archief tot en met 2002 geordend en daarna overgebracht naar het depot van het Gemeentearchief Ede. In de zomer van 2013 is begonnen met de inventarisatie van het archief. Besloten is toen om het archief van de eerste 90 jaren van het koor te inventariseren. In maart 2014 was om die reden ook het archief over de jaren 2003 en 2004 naar het gemeentearchief overgebracht. Deze inventaris omvat dus de jaren 1925-2004, 90 jaar Enka Mannenkoor Ede. 
   Het archief maakte bij de overbrengingen in 2005 en 2014 een goed verzorgde indruk. De belangrijkste series stukken, zoals de notulen van de bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, jaarvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie en jaarrekeningen waren bijna compleet aanwezig.
   De systematiek in het overdragen archief is tijdens het inventariseren zoveel mogelijk in stand gehouden. Zo waren er veel mappen met specifieke correspondentie, waaronder een map met correspondentie met de gemeente Ede inzake diverse subsidieverzoeken over de periode 2000-2004.
   Deze map is in het hoofdstuk 'specifieke correspondentie opgenomen. 
   Bij de financiële bescheiden werden echter ook stukken over subsidie-aanvragen bij de gemeente Ede over de periode 1967-1992 aangetroffen. Deze bescheiden zijn in het hoofdstuk 'Financiën' opgenomen.
   In totaal omvat de inventaris 437 inventarisnummers en het archief heeft een omvang van 5.1 strekkende meter.
   Tijdens de inventarisatie zijn uit de overgebrachte archieven de volgende stukken vernietigd: alle kopieën, de stukken betreffende jaarvergaderingen van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond over de periode 1964-1983, correspondentie met het Koninklijk Nederlands Zangersverbond over de periode 1983-1992 en de jaargangen 1977-1985 van het Nederlands Zangersblad, het officieel orgaan van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

 • Hele toegang (197 Inventaris archief Enka Mannenkoor Ede, 1925-2004)