Lunterse buurtbos

Lunterse buurtbos

 
Locatie:Lunteren

Periode: 1889 tot heden

Het Luntersche Buurtbosch is aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw ontstaan.
Voor die tijd waren er voornamelijk enorme heidevelden rond het dorp Lunteren. Die heide was gemeenschappelijk bezit en kon dus niet worden verpacht of verkocht voor ontginning ten behoeve van agrarische doeleinden.

Notaris J.H.Th.W. van den Ham ijverde voor de verdeling van de grond in persoonlijk eigendom van de deelgerechtigen. Uiteindelijk werkte ook Den Haag mee, en werd er een wet aangenomen die verdeling van buurtgronden, ook wel markgronden genaamd, mogelijk maakte (1886). In 1889 werd de Lunterse bevolking het eens over de verdeling van de (repen) grond.

Bij de verdeling van de buurtgronden verworven de notaris en enkele medestanders grote aaneengesloten stukken heide en woeste grond. Deze stukken waren door aard en ligging minder geschikt als landbouwgrond. In totaal werd circa 130 hectare grond gekocht, vooral op en rond de Hogeberg en de Galgenberg.

In de wintermaanden van 1889 tot 1892 werd op dit stuk grond een bos aangelegd. Notaris Van den Ham bekostigde de aanleg uit privé vermogen, als een soort particuliere werkverschaffing. Een zeer welkom stuk werkgelegenheid in een ‘arme’ tijd voor het dorp Lunteren. Er werd een wandelbos aangelegd, naar ontwerp van de notaris zelf, met een bijzondere padenstructuur. De lanen en paden vormden samen een tekening van een twijg met bladeren. Uit de lucht is deze vorm nog herkenbaar: tijdens een wandeling door het bos is deze structuur lastiger te herkennen. Van den Ham experimenteerde ook met het kweken van bomen op schrale grond. Zo liet hij beuken en Amerikaanse eiken planten, wat voor deze grond tot dan toe niet gebruikelijk was.

Op de Galgenberg werd een schuur gebouwd, die later werd omgebouwd tot theehuis, van waaruit de notaris de werkzaamheden kon begeleiden. Nog weer later ontstond hier de uitzichttoren De Koepel.

Bij het overlijden van notaris Johannes van den Ham in 1912 worden alle gronden, inclusief de stenen koepel, en drieduizend gulden voor onderhoud geschonken aan de stichting het Luntersche Buurtbosch.

Ter nagedachtenis aan notaris Van den Ham werd op een open plek in het buurtbos een gedenkboom geplant. In 1914 werd hier een fraai smeedijzeren hek omheen geplaatst (ontwerp ir. J.W. Dinger).

Beheer en exploitatie van het bos is nu, bijna honderd jaar later, nog steeds mogelijk dankzij subsidies (vooral van de Gemeente Ede) en houtverkoop èn door de inspanningen van de vereniging ‘Vrienden van het Luntersche Buurtbosch’. In het bos zijn drie wandelingen uitgezet die door het, deels recent herstelde, padenpatroon lopen en ook langs De Koepel voeren.

Getoonde foto
GA16549
 

 
Rubriek:Landbouw en visserij, natuurbeheer en milieu
Trefwoorden:Bossen, Natuur
 
Gebruikte bronnen
Lunteren, een historische studie door P. Hoekstrahttps://hdl.handle.net/21.12142/GEB25162178
Uit het verleden van Lunteren door P. Hoekstra
Van woeste gronden: : de ontwikkeling van bos, heide en zand in de gemeente Ede door P. van Beekhttps://hdl.handle.net/21.12142/GEB25174709
Het Luntersche Buurtbos: enige grepen uit de geschiedenis van het Luntersche Buurtbos en uit het leven van de stichter van dit bos Notaris J.W.Th.W. van den Ham door H.L. Dingerhttps://hdl.handle.net/21.12142/GEB25161929
1001 Documentatieverzameling Gemeentearchief Ede, map [6.6].https://hdl.handle.net/21.12142/GEB50494919
Documentatieverzameling C. Hartgers nr. IIIhttps://hdl.handle.net/21.12142/GEB31482495
Documentatieverzameling Vereniging 'Vrienden van het Luntersche Buurtbosch', 1968-1993https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31483662
162 Stichting ‘Het Luntersche Buurtbosch’, 1912-2005 (2009)https://hdl.handle.net/21.12142/GEB31484515
 
Gerelateerde verhalen
De Galgenberg
De Koepel
Pinetum De Dennenhorst
De Blije Werelt
Notaris Johannes van den Ham
Lunteren, een historische schets

Geschreven door Henk M. Klaassen op 2008


Locatie op kaart