Detail Archief Barneveld

Detail Archief Barneveld

158 Hervormde Gemeente Barneveld , 1564-1960

Bestandsnummer: 158
Datering: 1564-1960
Trefwoorden organisaties: Archieven gemeente Barneveld
Trefwoorden onderwerpen: NOB
Originelen in beheer bij: Gemeentearchief Barneveld

 •  Geschiedenis
  • Geschiedenis

   De belangrijkste kerkelijke dat zijn duidelijk te onderscheiden. Zo begint het archief grotendeels met ingang van 1618, de kerksynode van Dordrecht. Het archief van de kerkvoogdij loopt eigenlijk vanaf 1924, na de scheiding van kerk en staat.

   De Barneveldse ambtsjonkers (1648-1795) hadden niet alleen zeggenschap in het burgerlijk bestuur, maar oook in de kerkelijke ambten en het bestuur van de kerkelijke gemeente. Na de scheiding van kerk en staat had het ambts-, c.q. gemeentebestuur geen toezicht en zeggenschap meer op het beheer van de kerkelijke goederen noch iets te maken met het beroepen van predikanten en beslissingen van de kerkeraad. Bepaalde stukken van voor de genoemde scheiding van kerk en staat zijn aanwezig in het Gemeentearchief van de gemeente Barneveld.

   De doop-, trouw-, begraaf- en lidmaten boeken (de zogenaamde DTB's) voor 1811 zijn Rijkseigendom en door het Rijksarchief Gelderland aan het Gemeentearchoef Barneveld in bewaring gegeven.

   In 1871 verscheen bij de Barneveldse uitgever P. Andreae Menger het 47 bladzijden tellende boekje "Geschiedenis van de kerk te Barneveld, van 1533 tot 1795, uit oorspronkelijke bronnen samengesteld door Mr. C.A. Nairac, Oud-President-Kerkvoogd".

 •  Nota bene
  • Bevat bijlagen, zie PDF-bestand

 •  Hele toegang (158 Hervormde Gemeente Barneveld)
  Link Embed